Na tejto stránke sústreďujeme naše verejne dostupné volebné mapy aj s krátkym popisom.

Kandidáti na starostov a primátorov

Na tejto mape si môžete pozrieť kandidátov na starostov a primátorov slovenských obcí a miest v komunálnych voľbách 2018.

Priebeh sčítania volebných okrskov

Na tejto časozbernej mape je vizualizovaný čas, kedy daná volebná komisia odovzdala zápisnicu na zbernom mieste štatistického úradu. Konkrétne ide o druhé kolo prezidentských volieb v Českej republike v roku 2018. Volebné okrsky sú ešte farebne odlíšené podľa toho, ktorý z kandidátov vo volebnom okrsku vyhral.

Víťazi slovenských krajských volieb 2017

V mape sú zobrazení víťazi volieb na predsedu kraja v jednotlivých obciach. Na pozadí sú zároveň farebne odlíšené kraje.

Volebná úspešnosť ĽSNS v krajských voľbách 2017

Mapa predstavuje podklad pre článok v Denníku N. Zobrazuje volebnú úspešnosť ĽSNS v priestore Slovenska. Volebná úspešnosť vypovedá o tom, nakoľko dokáže strana v druhoradých voľbách (napr. krajské voľby) mobilizovať svoj potenciál v absolútnych hodnotách z predchádzajúcich prvoradých volieb (voľby do NR SR).

Kandidáti v krajských voľbách 2017

Mapa vizualizuje kandidátov na poslancov krajských zastupiteľstiev a kandidátov na predsedov krajov v slovenských krajských voľbách 2017. Poloha kandidátov je určená podľa toho, v ktorej obci sa hlásili k trvalému pobytu v čase podania kandidatúry. Farebne sú odlíšení podľa toho, či ide o straníckych alebo nezávislých kandidátov. Na pozadí sú farebne odlíšené kraje a číselne volebné obvody.

Pravdepodobnosť voľby ODS v Brne v roku 2013

Mapa zobrazuje okrskové výsledky volieb z volieb do poslaneckej snemovne v roku 2013 prenesené na konkrétne adresy ako pravdepodobnosť.

Volebné obvody v Bratislavskom kraji

Mapa ponúka porovnanie určenia volebných obvodov v Bratislavskom kraji pre krajské voľby 2013 a 2017. Nové obvody sú vyznačené červenou čiarou a označené červenými číslami. Staré sú zase farebne odlíšené.

Kandidáti v českých parlamentných voľbách 2017

Mapa zobrazuje kandidátov v českých parlamentných voľbách 2017 aj s podrobnými informáciami o nich. Poloha kandidátov je určená na základe deklarovaného miesta trvalého pobytu.

Zhluky zmien v nezamestnanosti

Mapa vizualizuje zhluky zmien v počte uchádzačov o zamestnanie medzi rokmi 2012 a 2016. Ide o výsledok zhlukovej analýzy pre INESS.

HSĽS vo voľbách 1929

Mapa zobrazuje výsledky Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vo voľbách v roku 1929. Zdrojom historických volebných výsledkov je Sociologický ústav SAV.

Poslanci NR SR zvolení vo voľbách 2016

Mapa zobrazuje odkiaľ pochádzajú poslanci NR SR zvolení v parlamentných voľbách 2016.

Referendum o rodine

Na kartograme je zobrazená účasť na tzv. referende o rodine konanom v roku 2015.

Volebná podpora Lukašenka v bieloruských prezidentských voľbách 2015

Kartogram zobrazuje volebnú podporu víťaza bieloruských prezidentských volieb 2015 podľa oficiálnych štatistík bieloruskej volebnej komisie. Vizualizácia je urobená na úrovni okresov.