Základné informácie

Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, Ph.D. – POLITICALCONSULTING.SK
Švabinského 1063/1, 851 01 Bratislava

IČO: 46622322
DIČ: 1080684792

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 860-20480.

Bankové spojenie

Banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava
BIC kód: BREXSKBX

IBAN: SK40 8360 5207 0042 0321 3442