Základné informácie

Daniel Kerekeš – POLITICALCONSULTING.SK
Zimná 2547/107, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 46622322
DIČ: 1080684792

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová Ves, číslo živnostenského registra: 860-20480.

Bankové spojenie

Banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava
BIC kód: BREXSKBX

IBAN: SK40 8360 5207 0042 0321 3442