Druhou veľkou oblasťou, ktorej sa venujeme sú voľby. Poskytujeme expertné služby, ktoré sa týkajú administratívnej prípravy na voľby, cez volebnú kampaň, až po povolebnú analýzu.

Túto oblasť služieb od 1. júla 2018 poskytujeme pod značkou Restartup. Pre viac informácií o službách pozrite stránku Restartup.


Administratívna príprava

Zvládnuť voľby po administratívnej a organizačnej stránke nemusí byť pre začínajúce alebo malé politické subjekty jednoduché. Je potrebné nájsť kandidátov, správne a včas podať kandidátne listiny, či nominovať okrskárov. Stáva sa, že to vedie k prílišnému zaťaženiu zodpovedných osôb a následne k chybám a nedodržaným termínom. Našou úlohou je zorganizovať a zmanažovať administratívnu prípravu na voľby tak, že sa všetko stihne včas, bez chýb a maximálne sa využije ponúkaný potenciál.


Kampaň

Pomáhame profesionalizovať a organizovať volebné kampane. V súčasnosti pracujeme skôr na menších lokálnych kampaniach, ale nebojíme sa aj väčších výziev,

Profesionalizovaná a dobre organizovaná kampaň vedie k úspore zdrojov a maximalizácii volebného zisku. Spočiatku spravíme terénny prieskum a zanalyzujeme situáciu. Následne pripravíme profesionálnu stratégiu kampane vrátane rozpočtu. V prípade väčších kampaní organizujeme aj “polling” (prieskumy). V prípade finančne limitovaných kampaní vieme zase cenné poznatky z nákladných prieskumov čiastočne nahradzovať štatistickými analýzami (viac na stránke analyzujeme a mapujeme).

Súčasťou stratégie kampane je definovanie cieľov, načasovanie, identifikovanie voličských segmentov, nastavenie tém kampane, cielenie, výber komunikačných kanálov, PR stratégia či stratégia pre kontaktné kampane.

Pri kampaniach sa, napr. na rozdiel od PR alebo reklamných agentúr, zameriavame na prácu s dátami a najnovšie vedecko-výskumné poznatky o voličskom správaní. Dávame do kampaní politologické a sociologické znalosti.

Za výhodné ceny vieme tiež vďaka našim partnerom zabezpečiť fotenie, grafiku, obsah, tlač, či nákup mediálneho priestoru.


Odhad volebného potenciálu

Nie len začínajúce politické subjekty alebo kandidáti niekedy nevedia, o akých voličov sa vlastne majú vo voľbách oprieť a kde sa títo voliči nachádzajú. Cieliť na všetkých voličov nemá zmysel. Je to drahé a málo účinné. Na základe profilu kandidáta alebo kandidujúceho subjektu vieme pomocou starších volebných výsledkov ostatných strán a kandidátov odhadnúť jeho volebný potenciál v rôznych lokalitách. To v kampani umožní ušetriť čas a peniaze. Viac o odhade potenciálu sa môžete dočítať tu.

Podobne vieme odhadovať potenciál v negeografickom priestore. Napr., o aký typ voliča sa oprieť na sociálnych sieťach.


Prieskumy

Spoločenské prieskumy sú cenným zdrojom informácií pre volebné stratégie a kampane. Pomocou prieskumov možno zistiť, čo voličov trápi, koho budú voliť, koho by volili, keby… Pomocou prieskumov sa dajú testovať témy kampaní, kandidáti, a vôbec, zistiť mnoho informácií užitočných pre kampaň.

My k prieskumom pristupujeme profesionálne. Na začiatku s klientom prediskutujeme, čo chce zistiť a čo by bolo dobré, aby zistil. Následne pripravíme otázky na prieskum tak, aby sme dodržali prísne výskumné štandardy a z otázok vytiahli čo najcennejšie informácie. Zber odpovedí outsourcujeme. Výsledky analyzuje a interpretujeme podľa potrieb klienta.

Okrem klasických kvantitatívnych spoločenských prieskumov vieme spraviť aj kvalitatívny prieskum, napr. metódou hĺbkových rozhovorov, alebo focus group. Podobne ako kvantitatívny prieskum, vie kvalitatívny prieskum priniesť do kampane cenné informácie o problémoch  voličov, o témach, ktoré by mali alebo nemali v kampani rezonovať, o tom, ktorí kandidáti sú vhodní, ako na voličov vplývajú, a pod.


Povolebná analýza

Každé voľby, či už úspešné alebo neúspešné, prinášajú radu otázok. Napr. kde sme urobili chyby, kde nás volili, kde nás nevolili, od ktorých strán sme získali voličov, ku ktorým stranám a kandidátom nám voliči odišli, ktoré témy kampane boli úspešné a ktoré neúspešné, aký typ voliča nás volil, a pod.

Práve povolebná analýza s mapami, analýzami a štatistikami vám tieto otázky odpovie a pomôže vylepšiť stratégiu do ďalších volieb.


Povolebná administratíva

S novou právnou úpravou volebných kampaní pripadli kandidátom a kandidujúcim subjektom nové povinnosti. Ide predovšetkým o povinnosť vypracovať záverečnú správu o financovaní kampane. My to vypracujeme za vás a postaráme sa aj o inú administratívu, ak to bude potrebné. Vy sa môžte v pokoji tešiť z výsledkov volieb.