Naša práca nie je založená len na domnienkach, pocitoch a na tom, čo sa nám alebo klientovi “páči”. Sme orientovaní na dáta a najnovšie vedecko-výskumné poznatky. Úspech stratégie je závislý od objektívneho poznania reality.