Projekt POLITICALCONSULTING.SK som založil v roku 2012 ešte počas svojho bakalárskeho štúdia. Zámerom bolo prepojiť znalosti z politológie so znalosťami z manažmentu a marketingu a ponúkať ich ako profesionálnu službu. Dnes už projekt POLITICALCONSULTING.SK poskytuje celú radu expertných služieb predovšetkým súvisiacich s výkonom politiky. Čoraz častejšie sa na mňa však obracajú aj komerčné a neziskové subjekty.

Cieľom projektu nie je len služby poskytovať, ale ich aj profesionalizovať a inovovať, napr. s ohľadom na najnovšie poznatky v spoločensko-vednom výskume. POLITICALCONSULTING.SK má tiež za cieľ volebno-analytickú činnosť popularizovať a približovať širšej verejnosti.

Väčšinu činností projektu som zvládal a zabezpečoval sám. Od júla 2018 ale na kampaniach pracujem s tímom Restartup.

Ak ste sa tu nedočítali to, čo ste chceli, skúste ešte FAQ. Viac o mne si môžete zase prečítať tu.

Daniel Kerekes