Projekt POLITICALCONSULTING.SK som založil v roku 2012 ešte počas svojho bakalárskeho štúdia. Zámerom bolo prepojiť znalosti z politológie a sociológie so znalosťami z manažmentu a marketingu a ponúkať ich ako profesionálnu expertnú službu. Dnes už projekt POLITICALCONSULTING.SK poskytuje širšie spektrum expertných služieb súvisiacich predovšetkým s výkonom a analyzovaním politiky a spoločenských udalostí. Čoraz častejšie sa na mňa však obracajú aj komerčné a neziskové subjekty.

Už od začiatku nebolo mojim zámerom len služby poskytovať, ale ich aj profesionalizovať a inovovať. Napríklad s ohľadom na najnovšie poznatky v spoločensko-vednom výskume. Snažím sa tiež analytickú činnosť popularizovať a približovať širšej verejnosti.

Väčšinu činností projektu som zvládal a zabezpečoval sám. V rokoch 2018 a 2019 bol však POLITICALCONSULTING.SK súčasťou kampaňového a konzultačného tímu RESTARTUP, s ktorým mám výbornú spoluprácu dodnes. Pochopiteľne, sú aj náročnejšie výzvy a projekty, na ktoré niekedy sám nestačím. Mám ale vo svojom okolí veľmi šikovných ľudí, na ktorých sa vtedy obraciam s prosbou o spoluprácu.

Ak ste sa tu nedočítali to, čo ste chceli, skúste ešte FAQ. Viac o mne si môžete zase prečítať tu.

Daniel Kerekes