Pre malé kampane väčšinou platí, že sú na ne limitované zdroje. Či už finančné, personálne, či časové. Týka sa to kampaní v regionálnych či komunálnych voľbách, tak aj personálnych “krúžkovacích” kampaní vo voľbách celonárodných.

Jedným zo spôsobov, ako sa s nedostatkom zdrojov v kampani vyrovnať, je ich efektívnejšie využitie na miestach, kde má kandidát oveľa väčší potenciál uspieť.

Volebný potenciál pre jednotlivé obce, alebo vo väčších mestách aj pre jednotlivé adresy, je možné určiť vysledovaním vzorcov volebného správania v danom regióne na základe výsledkov minulých volieb.

Pri výpočte potenciálu v krajských či komunálnych voľbách je možné vziať v úvahu výsledky v predchádzajúcich krajských či komunálnych voľbách, a zároveň výsledky vo voľbách do Národnej rady či výsledky v prezidentských voľbách. Pre výpočet potenciálu nie je nutné, aby kandidát už v minulosti kandidoval.

Pomocou štatistických metód sa následne vymodeluje základné priestorové politické štiepenie v sledovanom regióne. Podľa toho, ktoré štiepenie bude pre kandidáta najcharakteristickejšie (podľa politickej profilácie), sa určí volebný potenciál a vykreslí sa do mapy.

Výstupom je mapa, na ktorej bude vyznačený potenciál v jednotlivých obciach. Ak pôjde o mapu mesta, bude vyznačený potenciál pre každú adresu. K mape je taktiež možné dodať zoznam obcí alebo adries s príslušnou hodnotou potenciálu.

Príklad mapy potenciálu pre fiktívneho pravicovo profilovaného kandidáta v košickom kraji:

Mapa a zoznam adries ušetrí kandidátovi alebo jeho volebnému tímu peniaze a čas. Kontaktné kampane tak kandidát môže plánovať tak, že na miestach s väčším potenciálom strávi viac času, alebo ich navštívi viackrát. Zoznam adries zase môže využiť na to, aby svoj limitovaný počet letákov a tlačovín rozoslal na tie správne miesta.

Príklad vyznačeného potenciálu na jednotlivých adresách v meste:

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte nezáväzne kontaktovať na info@politicalconsulting.sk alebo +421 902 101 781.

Mapy potenciálu vieme spracovať pre ktorýkoľvek región Slovenska alebo Česka, a to rýchlo a za prijateľnú cenu.