Náš tím sa neviaže na jedno miesto; sme časovo aj priestorovo flexibilní. Orientujeme sa na politické prostredie Slovenskej a Českej republiky, avšak sme schopní zanalyzovať aj prostredie iných krajín či konkrétnych regiónov u nás.