Pracujete len na Slovensku?

Orientujeme sa predovšetkým na české, slovenské a poľské prostredie. Nebránime sa ale ani inej zahraničnej spolupráci. Najmä, ak by bola zaujímavé; ani nie tak z finančného hľadiska, ako z hľadiska možnosti získať skúsenosti, naučiť sa niečo nové a pod. Inak, dohovoríme sa česky, slovensky, poľsky, anglicky a němnožka aj rusky.

Koľko ľudí je v POLITICALCONSULTING.SK?

O poskytovanie služieb sa stará Daniel Kerekeš. Takže ide o jednú osobu. Na väčších projektoch, alebo podľa potreby, sa spolupracuje aj s inými ľuďmi. Na extra veľké projekty (napr. komplexné zabezpečenie kampane) sa zostavuje tím ľudí. Máme veľmi dobré vzťahy s ľuďmi “z fachu”. Spolupracujeme napr. so skupinou Gerry Mander.

Prečo nemáte uvedené referencie, teda, pre koho ste pracovali?

Nie každý s kým sme spolupracovali si želá, aby sa takáto spolupráca zverejňovala. Okrem toho, sami sa radšej prezentujeme našimi expertnými znalosťami, než skúsenosťami.

Prečo nemáte cenník služieb?

Naše služby sú veľmi špecifické a nedajú sa takto všeobecne naceniť. Je potrebné každú požiadavku klienta prediskutovať, a to predovšetkým čo do rozsahu a náročnosti. Následne sa pripraví cenová ponuka podľa odhadovaného času potrebného na prácu, príp. potreby objednať externé služby.

Nie sme však drahí. Pracujeme za primerané ceny.

Vyberáte si klientov podľa hodnotových alebo politických preferencií?

Nie. Hoci máme svoje hodnotové zakotvenie, k práci pristupujeme veľmi profesionálne, a teda pracujeme v prospech klienta. Existujú však isté hranice, ktorým pravdepodobne povieme nie.

Akú právnu formu má POLITICALCONSULTING.SK?

Služby sú poskytované na základe živnostenského oprávnenia vydaného na fyzickú osobu – Daniela Kerekeša. Bližšie údaje o podnikateľskom subjekte nájdete tu.