Problematika volieb ma chytila už niekedy na konci strednej školy. Preto som sa ako absolvent priemyslovky nečakane dal na štúdium politológie na Prešovskej univerzite. Neskôr som k tomu pridal aj štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity, ktoré bolo zamerané na obchod a marketing.

Keďže ma vždy bavilo aj právo, v rámci voľného času som navštevoval prednášky na Právnickej fakulte UPJŠ. Na konci bakalárskeho štúdia som absolvoval študijný pobyt na University College Cork v Írsku, kde som sa veľa naučil o marketingovom výskume.

Keďže ma voľby a politický marketing naďalej držali, šiel som ďalej študovať špecializáciu volební studia a politický marketing na Masarykovu univerzitu v Brne. Na tej istej univerzite som zároveň absolvoval inžinierske štúdium zamerané na manažment a marketing.

V súčasnosti pôsobím ako interný doktorand na katedre politológie Masarykovej univerzity v Brne. Výskumne sa zaoberám volebnou geografiou, všeobecne tiež voľbami, politickým marketingom a volebným právom. V rámci doktorátu som absolvoval výskumný pobyt na Inštitúte sociálnych štúdií Varšavskej univerzity.

Niekoľko rokov som pôsobil v treťom sektore, radil politikom a podieľal sa na niekoľkých volebných kampaniach. Mám tiež skúsenosti s prácou vo volebnej misii OBSE, či s korporátnym PR. Dohovorím sa anglicky, česky, poľsky a trochu rusky.

A čo je tiež dôležité, mám vášeň pre prácu s dátami.