kerekes

View Daniel Kerekes's profile on LinkedIn
Daniel Kerekes je v súčasnosti interným doktorandom na Katedre politológie na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne, kde zároveň vyštudoval špecializáciu volební studia a politický marketing v rámci štúdia politológie a podnikový manažment so zameraním na marketing. Bakalárske štúdium absolvoval na Prešovskej univerzite (politológia) a Ekonomickej univerzite v Bratislave (obchodné podnikanie). Časť štúdia strávil na Varšavskej univerzite a na University College Cork v Írsku.

Počas štúdií sa orientoval na voľby, marketing, marketingový výskum, neskôr tiež na politický marketing a manažment, volebnú geografiu a volebné právo. Niekoľko rokov pôsobil na výkonných pozíciach v treťom sektore, radil politikom či politickým stranám a podieľal sa na niekoľkých volebných kampaniach. Dohovorí sa anglicky, česky, poľsky a trochu rusky.

Celý životopis si môžete pozrieť tu.