Politický consulting zahŕňa širokú paletu služieb poskytovaných nezávislými odborníkmi a profesionálmi pre politické subjekty alebo jednotlivcov – politicky alebo občiansky aktívnych. Služby je možné poskytovať aj tretiemu sektoru, odborom alebo rôznym spoločenským a politickým hnutiam.

Politický consulting nie len o poradenstve alebo politickom marketingu. Politický consulting je aj obyčajná ústna rada, zložitá kvantitatívna a priestorová volebná analýza, krízový manažment v politickej strane či asistenčné služby pre poslancov. Zjednodušene, politický consulting zahŕňa všetky služby, ktoré súvisia s politikou a externí odborníci sú schopní ich poskytovať.

Snažíme sa poskytovať čo najširšiu paletu služieb politického consultingu. Sme schopní poskytovať obyčajné poradenstvo, kvalitatívne a kvantitatívne analýzy, dlhodobé mediálne zastupovanie, ale aj krízovú komunikáciu a krízový manažment. Sme schopní založiť politickú stranu, zabezpečiť predvolebnú kampaň. Sme schopní prispôsobiť sa požiadavkám klientov, ale najmä poradiť, ktoré služby dlhodobo a krátkodobo potrebujú.

Pri našej práci podľa potreby spolupracujeme s ďalšími odborníkmi z danej oblasti, reklamnými, mediálnymi, personálnymi, kreatívnymi a inými agentúrami, fotografmi, právnikmi a inými odborníkmi.

Naším cieľom je byť spoľahlivým partnerom pre našich klientov a poskytovať im odborné a profesionálne služby spojené s ich politickou a spoločenskou činnosťou.

Uvedený zoznam služieb však nie je pevný a konečný; vieme sa prispôsobiť konkrétnym potrebám našich klientov.

 • politické poradenstvo
 • politický marketing
 • politický manažment
 • krízový politický manažment
 • politické kampane
 • volebný manažment
 • volebné a politické analýzy
 • komunikačné stratégie
 • tréningy
 • zakladanie politických strán
 • administratíva politických strán
 • iné