Čo robíme? Veľa pracujeme s dátami, analyzujeme, tvoríme mapy, radíme, konzultujeme, pomáhame s voľbami a kampaňami. Občas niečo z našej práce publikujeme v médiách. Vo všeobecnosti by sme však našu prácu mohli pomenovať politický consulting.

Nebránime sa ale ani práci, ktorá nesúvisí s voľbami alebo výkonom politiky. Naša analytická a konzultačná činnosť sa niekedy hodí aj v biznis sfére alebo neziskovom sektore.

To, čo robíme, sme rozdelili do troch kategórii, v ktorých sa o vybraných ponúkaných službách dozviete trochu viac: