Jednou zo základných činností, ktorým sa venujeme, je kvantitatívna analýza. Uplatňujeme pri tom tradičné, ako aj moderné pokročilé štatistické metódy a nástroje. Sledujeme vývoj v spoločensko-vednom výskume a nové poznatky sa snažíme aplikovať do praxe. Dôležitou súčasťou našej analytickej činnosti, ktorou sa odlišujeme od ostatných, je, že neignorujeme geografický aspekt.


Priestorová analýza

Pomocou priestorovej analýzy je možné sledovať volebné správanie v čase a priestore. Zistíme, kde sa nachádzajú volebné bašty, kde je potrebné na podpore zapracovať alebo kde má strana stabilné a nestabilné preferencie. Je možné sa pozrieť na to, akú úspešnosť mala strana v krajských a komunálnych voľbách, či strane jej lokálni predstavitelia polepšili, či skôr pohoršili.

Ďalej vieme identifikovať miesta s volebným potenciálom alebo merať asociáciu volebného správania s výskytom nezamestnanosti, kriminality, vzdelanosti, a pod.

Nižšie môžete vidieť jednoduchý príklad výpočtu volebnej úspešnosti ĽSNS v krajských voľbách 2017, ktorú sme počítali pre Denník N:

Ďalší príklad, ktorý môžeme uviesť, je táto zhluková analýza zmien v počte uchádzačov o zamestnanie medzi rokmi 2012 až 2016, ktorú sme pripravili pre INESS.


Presuny voličov

Politické strany alebo kandidátov často zaujíma, od ktorých strán a kandidátov získali voličov, príp. koho volili ich bývali voliči. V minulosti sa to zisťovalo predovšetkým pomocou nákladných prieskumov. Dnes je však možné voličské presuny pomerne presne odhadnúť z tzv. “tvrdých dát” pomocou štatistickej metódy nazývanej “ekologická inferencia”. Odhad pomocou ekologickej inferencie vám pripravíme lacno a doslova na počkanie.

Príkladom odhadu voličských presunov pomocou ekologickej inferencie môže byť tento diagram, ktorý zobrazuje voličské presuny medzi parlamentnými voľbami 2012 a voľbami primátora Trnavy 2014:


Analýza sociálnych sietí

V dnešnej digitálnej dobe je dôležité poznať aj virtuálny priestor. Okrem klasického analyzovania výkonností stránok a príspevkov na sociálnych sieťach, sa zameriavame aj na tzv. siete.

Každá stránka má určitých fanúšikov, každý príspevok má lajky a komentáre. Sledujeme pri tom napríklad to, čo je charakteristické pre týchto fanúšikov, aké iné stránky sa im páčia, aký typ príspevkov na iných stránkach lajkujú a komentujú, či a ako sa zhlukujú do podskupín. Identifikovanie takejto siete pomôže strane alebo inej organizácii zistiť, k akým médiám alebo stranám majú ich fanúšikovia blízko. To umožní napríklad presnejšie inzerovanie.


Analýza webu

Návštevníkov webových stránok je pomerne veľa, ale väčšina z nich strávi na stránkach málo času. Ambíciou politickej strany, alebo inej organizácie, by malo byť, aby si čo najviac návštevníkov na webe niečo prečítali a nakoniec napr. vyplnili členskú prihlášku, podpísali petíciu, alebo prispeli malým sponzorským darom.

Pomocou nástrojov digitálnej analýzy sa vieme pozrieť na správanie návštevníkov webu. Kde klikajú, kedy “skrolujú”, kedy sa nudia, kedy čítajú, kedy sa strácajú, a tak. Na základe týchto poznatkov vypracujeme odporúčania na úpravu stránok, textov alebo umiestnenie tzv. “call to action” tlačidiel.

Ako príklad uvádzame heatmap aktivít na jednej našej stránke:


Analýza dát z prieskumov

Politické strany alebo organizácie majú niekedy k dispozícii dáta z prieskumov, ktoré si v minulosti objednali. Nemusia však vedieť, ako ich správne analyzovať a interpretovať. A vôbec, využiť potenciál takýchto dát na maximum. My s týmto vieme pomôcť.

V prípade tvorby politík alebo programov pomôžeme s testovaním tém. Zistíme, čo obyvateľov trápi, aké riešenia si predstavujú, s čím sú naopak spokojní. A to buď už z existujúcich dát, alebo prieskum zabezpečíme (zber dát outsourcujeme).


Iné analýzy

Sme flexibilní a nebojíme sa púšťať aj do iných analýz na základe potrieb klienta. Sme otvorení kvalitatívnym analýzam aj spolupráci s komerčnou sférou. Máme skúsenosti napr. marketingovým výskumom, mapovaním dostupnosti služieb, analýzou značky, a pod.

Príkladom môže byť mapa dostupnosti občianskej vybavenosti v Prahe: