Analyzujeme a mapujeme

Jednou zo základných činností, ktorým sa venujeme, je kvantitatívna analýza. Uplatňujeme pri tom tradičné, ako aj moderné pokročilé štatistické metódy a nástroje. Sledujeme vývoj v spoločensko-vednom výskume a nové poznatky sa snažíme aplikovať do praxe. Dôležitou súčasťou našej analytickej činnosti,

Pomáhame s voľbami

Druhou veľkou oblasťou, ktorej sa venujeme sú voľby. Poskytujeme expertné služby, ktoré sa týkajú administratívnej prípravy na voľby, cez volebnú kampaň, až po povolebnú analýzu.

Konzultujeme

Venujeme sa tiež konzultačnej činnosti, ktorá súvisí predovšetkým s voľbami a politikou ako takou. Konzultujeme napríklad volebné stratégie, alebo stratégie pri presadzovaní určitých politík. V minulosti sme tiež pripravovali komunikačnú stratégiu, či konzultovali podanie na ústavný súd. Vo všeobecnosti sa

Kto sme

Kto sme

Projekt POLITICALCONSULTING.SK som založil v roku 2012 ešte počas svojho bakalárskeho štúdia. Zámerom bolo prepojiť znalosti z politológie so znalosťami z manažmentu a marketingu a ponúkať ich ako profesionálnu službu. Dnes už projekt POLITICALCONSULTING.SK poskytuje celú radu expertných služieb predovšetkým súvisiacich...

čítať viac

Newsletter

Náš newsletter neposielame často, snažíme sa nespamovať. Väčšinou v ňom informujeme o nových článkoch alebo zaujímavých službách.

Zostaňte v obraze: