ORIENTÁCIA NA DÁTA A VÝSKUM

Naša práca nie je založená len na domnienkach, pocitoch a na tom, čo sa nám alebo klientovi “páči”. Sme orientovaní na dáta a najnovšie vedecko-výskumné poznatky. Úspech stratégie je závislý od objektívneho poznania reality.

ODBORNOSŤ A PROFESIONALITA

Našimi silnými stránkami sú odbornosť a profesionalita. Politický consulting je predmetom nášho štúdia, v problematike sa neustále vzdelávame a sledujeme nové trendy a legislatívne zmeny.

FLEXIBILITA

Náš tím sa neviaže na jedno miesto; sme časovo aj priestorovo flexibilní. Orientujeme sa na politické prostredie Slovenskej a Českej republiky, avšak sme schopní zanalyzovať aj prostredie iných krajín či konkrétnych regiónov u nás.

ČO ROBÍME.

čo robíme.

Politický consulting zahŕňa širokú paletu služieb poskytovaných nezávislými odborníkmi a profesionálmi pre politické subjekty alebo jednotlivcov – politicky alebo občiansky aktívnych. Služby je možné poskytovať aj tretiemu sektoru, odborom alebo rôznym spoločenským a politickým hnutiam. Politický consulting nie len o...

čítať viac

newsletter.