Analyzujeme a mapujeme

Jednou zo základných činností, ktorým sa venujeme, je kvantitatívna analýza. Uplatňujeme pri tom tradičné štatistické metódy, ako aj moderné pokročilé metódy a nástroje. Sledujeme vývoj v spoločensko-vednom výskume a nové poznatky sa snažíme aplikovať do praxe. Dôležitou súčasťou našej analytickej

Pomáhame s voľbami

Druhou veľkou oblasťou, ktorej sa venujeme sú voľby. Poskytujeme expertné služby, ktoré sa týkajú administratívnej prípravy na voľby, cez volebnú kampaň, až po povolebnú analýzu.

Konzultujeme

Venujeme sa tiež konzultačnej činnosti, ktorá súvisí predovšetkým s voľbami a politikou ako takou. Konzultujeme napríklad volebné stratégie, alebo stratégie pri presadzovaní určitých politík. V minulosti sme tiež pripravovali komunikačnú stratégiu, či konzultovali podanie na ústavný súd. Vo všeobecnosti sa

Čo robíme

čo robíme.

Politický consulting zahŕňa širokú paletu služieb poskytovaných nezávislými odborníkmi a profesionálmi pre politické subjekty alebo jednotlivcov – politicky alebo občiansky aktívnych. Služby je možné poskytovať aj tretiemu sektoru, odborom alebo rôznym spoločenským a politickým hnutiam. Politický consulting nie len o...

čítať viac

Newsletter

Náš newsletter neposielame často, snažíme sa nespamovať. Väčšinou v ňom informujeme o nových článkoch alebo zaujímavých službách.

Zostaňte v obraze: